Yaşam
Hakkı

Adil Yargılanma
Hakkı

İşkence ve Kötü Muamele
Yasağı

İfade
Özgürlüğü

Özgürlük ve Güvenlik
Hakkı

Ayrımcılık

Mülkiyet
Hakkı

Din ve Vicdan
Özgürlüğü

Aile ve Özel Yaşama Saygı
Hakkı

Etkili Başvuru
Hakkı

Çevre
Hakkı

Çalışma
Hakkı

Seyahat
Özgürlüğü

Haberleşme
Hürriyeti

Barış
Hakkı

Seçme ve Seçilme
Hakkı

Eğitim ve Öğretim
Hakkı

Basın
Özgürlüğü

Masumiyet
Karinesi