BİREYSEL BAŞVURU ALANINDA İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU AVUKATLARIN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Çalışmanın amacı :  İnsan Hakları ihlallerinin  yoğun yaşandığı sınır illerde,  uluslararası sözleşmelerin ulusal hukukta uygulanmasını sağlamak ve ulusal, uluslararası bireysel başvuru mekanizmaları konusunda  tüm Avukatlar ve hak ihlali yaşayan birey ve kurumlar arasında farkındalık oluşmasını   sağlamaktır. Avukatlara  Bireysel Başvuru mekanizmaları eğitimi ile  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi normları ile  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının ulusal hukukta uygulanmasını sağlamak ve AİHM önüne gitmeye gerek kalmadan sorunları ulusal mahkemeler önünde çözmektir.  İnsan Hakları savunucusu Avukatların mesleki pratiklerine katkı sağlamak ve iş yüküne kolaylaştırıcı çözümler üretmek.

Eğitim Konuları : İnsan Hakları Hukukçuluğu,  Bireysel Başvuru Uzmanlığı konusunda eğitim  verilecektir.Bireysel Başvuru Uzmanlığı Eğitim İçeriği  ;“ AİHS’nin iç hukuktaki yeri, yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, kişi güvenliği ve özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, aile ve özel yaşamın gizliliği, ifade özgürlüğü,mülkiyet hakkı konularında AİHM ve  Türkiye’deki Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru usulleri” olacaktır.Tüm katılımcılar eğitim sonucunda sertifikalandırılacaklardır.

Çalışmanın Yapılacağı İller : Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin

Çalışmanın Yapılacağı tarihler : 01.07.2021 -01.04.2022

Planlanan Eğitim Çalışması : 6 İl de her il de 25 avukat ile sınırlı olacak şekilde  toplam 150 Avukata AİHM-AYM Bireysel Başvuru usulü Eğitimi, İnsan Hakları Hukukçuluğu eğitimi yapılacaktır.

Aynı zamanda sürdürebilirlik anlamında Dernek bünyesinde AİHS. ve Anayasa Mahkemesi kararları izleme birimi kurarak Web sayfamızda ve mobil aplikasyon sistemi kurarak tüm avukatların kolayca erişebileceği bir veri tabanı  kurulacaktır. Bu sistem mobil aplikasyon sistemi  ilk defa bir hukuk örgütü tarafından hayata geçirilmiş olacaktır.

Seminerlere katılım Ücretsizdir. Katılımcılar için  “AİHM-AYM Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik “ kılavuzu kitabı hazırlanmış olup  Katılımcı avukatlara verilecek tüm eğitim materyalleri ücretsiz olacaktır. Eğitim sonunda Katılımcılara Sertifika verilecektir.

Projede katılımcı olmak isteyen  ve proje hakkında bilgi almak isteyen avukat meslektaşlarımız web sitemizi ziyaret edip  aşağıdaki  iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirler.

Detaylı Bilgi için;

ADİL YARGILANMA HAKKINA ERİŞİM DERNEĞİ

TEL:0322 352 20 10

EMAİL: ayhed01@gmail.com

Proje Koordinatörü : Av.İLHAN ÖNGÖR

Tel:0533 474 79 33

Bu Proje Hollanda Büyükelçiliği MATRA İNSAN HAKLARI PROGRAMI tarafından Desteklenmektedir.