Türkiye’de Avukat Olmak

Hak Savunucusu Avukatların Mesleki Çalışmalarından Ötürü Yaşadığı Hak İhlalleri Durum Tespiti ve Raporlanması Projesi kapsamında hazırladığımız belgesel film