YÖNETİM ORGANLARI

ADİL YARGILANMA HAKKINA ERİŞİM DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Av. İlhan Öngör

Başkan

Av. Halime Tunç

Genel Sekreter

Av. Serhat Ökmen

Sayman

Av. Zelal Demiray

Üye

Emel Sevgi Öngör
(Kaynak Geliştirme Uzm.)

Üye

DENETLEME KURULU

Numan Hasanoğlu

Üye

Seher Kılıç

Üye

Mehmet Öngör

Üye